Добавки

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ФОП Філоненко Є Все PIZZA Травень 01, 2023

1. Данна Політика конфіденційності (далі – Політика Конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку ФОП Філоненко може отримати про Покупця/Споживача під час використання ним веб-сайту evsepizza.com.ua, замовлення, придбання продукції.

Використання веб-сайту evsepizza.com.ua, замовлення, придбання продукції̈ означає беззастережну згоду Покупця/Споживача з цією Політикою Конфіденційності і зазначеними в ній умовами, в разі незгоди з цими умовами Покупець/Споживач повинен утриматися від використання веб-сайту evsepizza.com.ua, замовлення, придбання продукції.

Політика Конфіденційності встановлює особливості обробки ФОП Філоненко даних при використанні Покупцем/Споживачем веб-сайту evsepizza.com.ua, замовлення, придбання продукції.

Покупець/Споживач надає згоду на здійснення без обмежень будь-яких дій щодо обробки персональних даних з метою та на умовах визначених в цій Політиці конфіденційності.

2. Персональні дані Покупеців/Споживачів.

Персональними даними Покупця/Споживача є Персональні дані, які Покупець/Споживач надає про себе самостійно при використанні веб-сайту evsepizza.com.ua, замовлення, придбання продукції, або які ФОП Філоненко отримує іншим чином, включаючи персональні данні Покупця/Споживача: номер телефону; ім’я; адреса електронної пошти; дата народження; адреса доставки продукції; інформація про замовлення та придбану продукцію; інформація про участь у програмах лояльності, маркетингових програмах та інших персональних або загальних акціях, заходах; дані про претензії, скарги та інші звернення Покупця/Споживача.

3. Цілі збору і обробки персональних даних Покупець/Споживачів.

ФОП Філоненко збирає і зберігає персональні дані, які необхідні для використання Покупцем/Споживачем веб-сайту evsepizza.com.ua замовлення, придбання продукції, ці данні обробляються в цілях та способами, зазначеними в цій Політиці Конфіденційності, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов’язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.

ФОП Філоненко здійснює обробку персональних даних Покупця/Споживача, включаючи збір, отримання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (надання, доступ), блокування, видалення, знищення, як з використанням засобів автоматизації, так і без використання таких засобів, а також шляхом змішаної обробки з наступною метою:

  • продажу ФОП Філоненко та придбання Покупцем/Споживачем продукції та провадження іншої діяльності відповідно до статуту ФОП Філоненко та законодавства України;
  • реалізації прав ФОП Філоненко та Покупця/Споживача;
  • направлення повідомлень Покупець/Споживачу;
  • виконання інших повноважень, функцій, обов’язків ФОП Філоненко, що не суперечать законодавству України та змісту відносин сторін;
  • встановлення з Покупцем/Споживачем зворотного зв’язку, обробки запитів, заявок, замовлень від Покупця/Споживача;
  • надання Покупецеві/Споживачеві доступу до персоналізованих ресурсів веб-сайту evsepizza.com.ua;
  • проведення статистичних та маркетингових досліджень; взаємодії Покупця/Споживача з ФОП Філоненко;
  • проведення маркетингових та рекламних заходів;
  • підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Покупцем/Споживачем.

4. Умови обробки персональних даних Покупеців/Споживачів

Обробка персональних даних Покупеців/Споживачів здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Відносно всіх персональних даних Покупеців/Споживачів зберігається їх конфіденційність і забезпечується безпека.

Без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення, Покупець/Споживач надає ФОП Філоненко згоду поширювати персональні дані Покупця/Споживача, здійснювати їх передачу третім особам, у тому числі за межі України, іноземним суб’єктам відносин, або надавати доступ до них третім особам, зокрема: для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або продажу та придбання Покупцем/Споживачем продукції ФОП Філоненко, а також партнерам ФОП Філоненко; при настанні підстав для передачі третім особам, згідно з законодавством України; розпорядникам персональних даних; особам, що надають ФОП Філоненко послуги з організації поштових відправлень, з доставки товарів, телефонних дзвінків, повідомлень; особам, що надають ФОП Філоненко послуги зі зберігання інформації, створення та зберігання електронних копій інформації (архівів, баз даних), а також особам, що надають послуги/ забезпечують іншу діяльність ФОП Філоненко, що не суперечить законодавству України.

З урахуванням умов цієї Політики конфіденційності, Покупець/Споживач засвідчує, що він в належній формі та в повному обсязі повідомлений про склад та зміст персональних даних Покупця/Споживача, що були зібрані ФОП Філоненко, про мету збору персональних даних Покупця/Споживача та про осіб, яким передаються персональні дані Покупця/Споживача.

Покупець/Споживач надає ФОП Філоненко згоду на власний розсуд ФОП Філоненко (залученим нею контрагентам) та без обмеження телефонувати, направляти повідомлення з використанням даних, що надані Покупцем/Споживачем ФОП Філоненко або отримані будь-яким способом у процесі продажу продукції.

Покупець/Споживач усвідомлює та погоджується, що передача та/або обробка персональних даних Покупця/Споживача може здійснюватися, зокрема, із використанням різних засобів зв‘язку, мережі Інтернет, а також третіми особами, пов’язаними з персональними даними. Покупець/Споживач усвідомлює, що направлена (передана) таким способом інформація може стати доступною третім особам, та звільняє ФОП Філоненко від пов’язаної із цим відповідальності.

5. Кукі

На даному веб-сайті також використовуються кукі (cookies), вбудовані системи трекінгу від сторонніх систем, а також відбувається моніторинг взаємодії користувачів із вбудованим контентом.

6. Куди ми відправляємо дані

Відвідувачі веб-сайту можуть проходити процедуру перевірки за допомогою автоматичних систем запобігання DDOS-атакам та розсиланню СПАМу.

7. Інше

Персональні дані Покупеців/Споживачів зберігаються ФОП Філоненко протягом строку, необхідного для досягнення зазначених вище цілей обробки таких даних. Персональні дані можуть бути знищені у випадках, передбачених чинним законодавством України або згідно запита Покупця/Споживача впродовж 72 годин з моменту його отримання.

ФОП Філоненко вправі вносити зміни та доповнення до цієї Політики конфіденційності в односторонньому порядку шляхом оприлюднення та розміщення на сайті відповідних змін та доповнень, або редакції зміненої, доповненої Політики конфіденційності, що не передбачає індивідуальне інформування Покупця/Споживача про зміни та доповнення Політики конфіденційності. ФОП Філоненко рекомендує, а Покупець/Споживач погоджується періодично ознайомлюватись з Політикою конфіденційності на предмет змін та доповнень. Зміни та доповнення до Політики конфіденційності набирають чинності з моменту їх оприлюднення на сайті, якщо інше не передбачене змінами та доповненнями.

Якщо ФОП Філоненко були внесені зміни та доповнення в Політику конфіденційності, з якими Покупець/Споживач не погоджується, то Покупець/Споживач не надає (не розміщує) замовлення, не придбаває продукцію та не використовує веб-сайт evsepizza.com.ua. Факт продовження використання веб-сайту evsepizza.com.ua, замовлення, придбання продукції є підтвердженням згоди і прийняття Покупцем/Споживачем відповідних змін та доповнень Політики конфіденційності.

Якщо у Покупця/Споживача є які-небудь питання з приводу Політики Конфіденційності, він може зв’язатися з ФОП Філоненко за контактними даними, вказаними на сторінках веб-сайту evsepizza.com.ua і отримати відповідь впродовж 30 календарних днів.