Добавки

Інформаційна політика

ФОП Філоненко Є Все PIZZA Травень 01, 2023

Натискаючи кнопку «Замовити» Ви погоджуєтесь з Інформаційною політикою, підтверджуєте ознайомленість з нею.

1. З метою надання Покупцеві/Споживачеві та отримання ним інформації про акційні пропозиції, персональні пропозиції, програми Продавця, додаткові можливості та більш вигідні умови придбання Продукції, іншої інформації про продукцію і діяльність Продавця, останній час від часу надаватиме Покупцеві/Споживачеві відповідну інформацію, в т.ч. інформацію, яка за своїм змістом є рекламою.

Вказана інформація може надаватись, зокрема, способом направлення Покупцеві/Споживачеві повідомлень із дотриманням умов визначених цією Інформаційною політикою, в т.ч. із забезпеченням права Покупця/Споживача на відмову від використання своїх даних для надсилання реклами.

2. Згода

Надаючи (розміщуючи) замовлення із використанням веб-сайту evsepizza.com.ua Покупець/Споживач погоджується з умовами викладеними у даній Інформаційній політиці, а також надає згоду на:

  • відправлення (розсилку) йому повідомлень ФОП Філоненко;
  • використання ФОП Філоненко номерів телефонів чи інших мережевих ідентифікаторів Покупця/Споживача (абонента), отриманих будь-якими особами у процесі продажу продукції, товарів чи надання послуг, для надсилання повідомлень (в т.ч. реклами) з метою продажу продукції, товарів або послуг, при цьому Покупець/Споживач має можливість відмовитися від використання своїх даних.

Вищевказана згода вважається наданою Покупцем/Споживачем одночасно із наданням (розміщенням) ним замовлення у спосіб передбачений веб-сайтом evsepizza.com.ua. Покупець/Споживач не надає (не розміщує) замовлення, не придбаває продукцію за допомогою веб-сайту evsepizza.com.ua у разі незгоди Покупця/Споживача з умовами викладеними у даній Інформаційній політиці.

3. Відмова

Покупець/Споживач має право у будь-який час відмовитись від використання своїх даних ФОП Філоненко для надсилання реклами (далі – відмова). При цьому Покупець/Споживач визнає, що така відмова може мати вплив на його поінформованість про акційні пропозиції, персональні пропозиції, програми Продавця, додаткові можливості та більш вигідні умови придбання продукції, іншу інформацію про продукцію і діяльність Продавця.

Вказане право відмови Покупця/Споживача реалізується шляхом направлення відповідного повідомлення за телефоном 097 105 44 77.

Вказане право відмови є безкоштовним та може бути реалізовано Покупецем/Споживачем у будь-який час. При цьому строк оброблення ФОП Філоненко повідомлення про відмову від використання даних Покупця/Споживача може складати до 72 годин з часу його отримання.

Відмова від використання даних Покупця/Споживача не виключає можливості надання ним у подальшому згоди вказаної у даній Інформаційній політиці.

4. Інше

Дана Інформаційна політика є чинною, оприлюднена та розміщена на веб-сайті Продавця evsepizza.com.ua, та містить умови запропоновані ФОП Філоненко та прийняті Покупець/Споживачом.

ФОП Філоненко вправі вносити зміни та доповнення до цієї Інформаційної політики в односторонньому порядку шляхом оприлюднення та розміщення в телеграм боті Продавця @evsepiza_bot відповідних змін та доповнень, або редакції зміненої, доповненої Інформаційної політики, що не передбачає індивідуальне інформування Покупця/Споживача про зміни та доповнення Інформаційної політики. ФОП Філоненко рекомендує, а Покупець/Споживач погоджується періодично ознайомлюватись з Інформаційною політикою на предмет змін та доповнень. Зміни та доповнення до Інформаційної політики набирають чинності з моменту їх оприлюднення на веб-сайті Продавця evsepizza.com.ua, якщо інше не передбачене змінами та доповненнями.

Якщо ФОП ФІлоненко були внесені зміни та доповнення в Інформаційну політику, з якими Покупець/Споживач не погоджується, то Покупець/Споживач не надає (не розміщує) замовлення, не придбаває продукцію та не використовує веб-сайт Продавця evsepizza.com.ua. Факт продовження використання сайту або застосунку, замовлення, придбання продукції є підтвердженням згоди і прийняття Покупем/Споживачем відповідних змін та доповнень Інформаційної політики

Якщо у Покупця/Споживача є які-небудь питання з приводу Інформаційної політики, він може зв’язатися з ФОП ФІлоненко за контактними даними, вказаними на веб-сайті Продавця evsepizza.com.ua і отримати відповідь впродовж 30 календарних днів.